Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

SÜRGŐS!

2011.09.04

Civil Képzők Egyesülete

5534 Okány Vasút u. 18.

 

 

 

 

LEADER pályázathoz. 

A benyújtás feltétele a projekt adatlap előzetes benyújtása és a HBB általi támogatása.

 

A pályázat csak akkor nyújtható be, ha az előzetes bírálathoz szükséges projekt adatlapot  max. 1 000 000Ft támogatási nagyságú kis projekt esetén 2011. szeptember 05. ill. minden más projektnél szeptember 29-ig benyújtásra kerül a Körös- sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez, és az a Helyi Bíráló Bizottság döntése alapján illeszkedik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához, illetve a LEADER kritériumokhoz.

 

A projekt javaslat elkészítése során fokozott figyelemmel kell lenni a LEADER kritériumokra!

 

Jogszabályi háttér

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

2007. évi XVII. Törvény

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet


 

Nonprofit/civil szervezetek figyelmébe különösen az alábbi 100%-os támogatási intenzitású kiírásokat ajánljuk!

  1. Település-fejlesztési akciók a Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén

I. Támogatás vehető igénybe

A támogatás célja a vidéki életminőség javítása, hozzájárulva a térség szempontjából

fontos társadalmi fejlődéshez. A településkép kialakítására, településen elhelyezett

alkotások beszerzésére, elhelyezésére, meglévők felújítására, a kulturált vidéki környezet

kialakítására veheti igénybe támogatás.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztést együttműködésben kell megvalósítani. Játszótér, piac kialakítása nem

támogatható. A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása

esetén legalább egy alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával

kapcsolatos együttműködést erősíti személyes konzultáción, rendezvényen, képzésen. Nem

építési engedély köteles tevékenységek támogathatóak.

Minimális támogatás: 200 000 Ft

Maximális támogatás: 1 000 000 Ft

  1. Körös-sárréti események, rendezvények támogatása

I. Támogatás vehető igénybe

Helyi értékekre alapozó rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok elindítására,

megvalósítására. Hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését segíti programok kulturális,

ismeretterjesztő, szabadidős rendezvények támogatására. Térségi összefogásban megvalósuló,

a hagyományos értékeket elitérbe helyezi programok támogatása. A rendezvények

megszervezése és lebonyolítása, infrastruktúra kialakítása.

Rendezvényhez szükséges marketing tevékenység lebonyolítása, a közösségi élmény

és összetartozás erősítése, a település megtartóerejének növelése.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A megvalósítás helye szerint illetékes önkormányzat képviselő-testületének támogató

nyilatkozat szükséges minden ügyfél esetében. A pályázó vállalja, hogy legalább egy helyi

termelő és/vagy kézműves számára helyet biztosít a rendezvényen.

Minimális támogatás: 100 000 Ft

Maximális támogatás: 250 000 Ft


 

  1. Non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása

I. Támogatás vehető igénybe

A Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén működő non-profit szervezetek

feladatellátása érdekében infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, a meglevő,

kihasználatlan épületek hasznosítására, funkció bővítésére, funkcióváltásra. Ingatlanhoz

nem kötött, a feladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, tradicionális eszközök

beszerzésére,marketingre.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A pályázó vállalja, hogy a projekt

LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Körös-

Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület által szervezett, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősíti személyes konzultáción, rendezvényen,

képzésen. A pályázó vállalja, hogy ingatlan fejlesztés támogatása esetén legalább heti 4 napon,

legalább napi 4 órában nyitva tart.

Minimális támogatás: 500 000 Ft

Maximális támogatás: 12 000 000 Ft


 

  1. Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek kialakításának támogatása

I. Támogatás veheti igénybe

Szabadtéri kulturális rendezvény helyszíneinek és azok környezetének fejlesztésére,

kapcsolódó eszközbeszerzésekre. A rendezvényhelyszínek nem ingatlanhoz kötődő

infrastruktúra fejlesztésére, mobil alap és kiszolgáló létesítmények fejlesztésére és felújítására,

mobil kiállító stand, színpad, rendezvénysátrak beszerzésére. A pályázó szervezetek, illetve

tagjaik alkotó tevékenységét szolgáló alkotóterek, épületek építésére, meglévők felújítására.

Az alkotó tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésére, az ismertséget

növeli, népszerűsítést szolgálómarketing tevékenység.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A fejlesztést együttműködésben kell

megvalósítani. Műteremlakás kialakítása, fejlesztése nem támogatható.

Minimális támogatás: 250 000 Ft

Maximális támogatás: 20 000 000 Ft

  1. Térségi identitást erősíti, a közösségfejlesztés irányában ható kezdeményezések (médiafejlesztés, helytörténeti kiadványok)

I. Támogatás vehető igénybe

A meglevő helyi televíziók, rádiók fejlesztésére és újak létrehozására. A technikai és

szolgáltatási színvonaluk fejlesztésre, új épületek, építmények kialakítására, meglévők felújítására.

A Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén helytörténeti kiadványok elkészítésének,

népszerűsítésének támogatására, azok oktatásba illesztheti oktatási segédanyagként történi

megjelentetésére.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Meglévő rádió, illetve televízió fejlesztése esetén a pályázónak rendelkezni kell az arra jogosult

állami szerv által kiadott sugárzási engedéllyel a frekvenciahasználatra. Újonnan létesült

rádió,illetve televízió esetén a pályázónak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor

rendelkezni kell az arra jogosult állami szerv sugárzási engedélyével a frekvenciahasználatra. Helyi

rádió és televízió fejlesztése, kialakítása esetén marketing tevékenység önállóan nem támogatható.

A pályázó vállalja, hogy a Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által készített adatbázisban a

fejlesztésére vonatkozóan adatokat szolgáltat. A pályázó vállalja, hogy legalább 300 példányban

megjelenteti a településére vonatkozó helytörténeti kiadványt. A pályázó vállalja a helyi rádió

és/vagy televízió fejlesztése esetén, hogy legalább heti 1 alkalommal műsort biztosít a lakosok

számára. A fejlesztést együttműködés keretében szükséges megvalósítani. Kiadványkészítés és

szerkesztés kizárólag helytörténeti kiadvány készítésénél számolható el.

Minimális támogatás: 250 000 Ft

Maximális támogatás: 5 000 000 Ft


 

Egyéb nonprofitoknak is pályázható 65% támogatási intenzitású célterületekről tájékozódhat a Vidékfejlesztési Egyesület honlapján.

www.koros-sarret.eu