Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Pályázati lehetőségek civilek részére 2011 őszére

2011.08.08

 

CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI –

támogatási intenzitás 100 %


 

1. TÁMOP-5.5.3 – Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása
2. TÁMOP-3.2.1 – Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)
3. TÁMOP-2.6.2 – Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése
4. TÁMOP-5.1.1 – LHH-kistérségek projektjei
5. TÁMOP-6.1.2 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

TÁMOP-5.5.3 – Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

 

1.        Pályázók köre: nonprofit szervezet államháztartáson kívül és belül
2.        Keretösszeg:1,88 Mrd Ft
3.        Támogatás összege: 20-50 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 100%
5.        Támogatható pályázatok száma: 50-70

 

6.        Támogatható tevékenységek: Menedzsment- és adminisztrációs tevékenység; a térségben működő támogató tevékenységet végző civil szervezetek helyzetének elemzése, fejlesztési igényeinek felmérése; a célcsoport-szervezetek kiválasztása; a részükre végzett szervezetfejlesztési tevékenység.

 

7.        Megjelenés / zárás: 2011. augusztus / 2012. IV. negyedév 


 


 

TÁMOP-3.2.1 – Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

 

1.        Pályázók köre: nonprofit szervezet államháztartáson kívül és belül (Közoktatási intézmények fenntartói, kulturális [közművelődési, közgyűjteményi és művészeti] intézmények vagy fenntartóik, alapító okiratuk szerint művészeti, kulturális tevékenységet folytató intézmények)
2.        Keretösszeg:18,64 Mrd Ft
3.        Támogatás összege: 5-100 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 100%
5.        Támogatható pályázatok száma: 170-3416

 

6.        Támogatható tevékenységek: Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli segítő tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése; A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók egyéni sikerességét megalapozó programok támogatása; Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása; Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli, nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok); Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel; Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése műszaki és természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, szakmai és civil szervezetekkel; Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre, egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés támogatása; Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését, intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása (személyi és tárgyi feltételek biztosítása); Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés; A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai (múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb.) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok tervezése; valamint a meglévő, illetve a pályázat keretében tovább- és kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.

 

7.        Megjelenés / zárás: 2011. november / 2013.

TÁMOP-2.6.2 – Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése

 

1.        Pályázók köre: nonprofit szervezet államháztartáson kívül
2.        Keretösszeg:1,6 Mrd Ft
3.        Támogatás összege: 5-20 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 100%
5.        Támogatható pályázatok száma: 120

 

6.        Támogatható tevékenységek: Szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése; szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása; más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség; tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; minőségirányítási rendszer bevezetésére történő felkészülés; munkatársak és megvalósítók képzése; a versenyszférával való együttműködés erősítése.

 

7.        Megjelenés / zárás: 2011. szeptember / 2013. IV. negyedév

TÁMOP-2.6.2 – Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése

 

1.        Pályázók köre: nonprofit szervezet államháztartáson kívül
2.        Keretösszeg:1,6 Mrd Ft
3.        Támogatás összege: 5-20 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 100%
5.        Támogatható pályázatok száma: 120

 

6.        Támogatható tevékenységek: Szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése; szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása; más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség; tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; minőségirányítási rendszer bevezetésére történő felkészülés; munkatársak és megvalósítók képzése; a versenyszférával való együttműködés erősítése.

 

7.        Megjelenés / zárás: 2011. szeptember / 2013. IV. negyedév
 

TÁMOP-5.1.1 – LHH-kistérségek projektjei

 

1.        Pályázók köre: nonprofit szervezet államháztartáson kívül és belül
2.        Keretösszeg: 1,99 Mrd Ft
3.        Támogatás mértéke: 100%

 

4.        Támogatható tevékenységek: Gyermekek és fiatalok integrációs programjait szolgáló tevékenységek; Kompetenciafejlesztés; helyi közösségépítő programok; képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek és szakembereknek.

 

5.        Megjelenés / zárás: 2011. augusztus / 2014. II. félév 

 TÁMOP-6.1.2 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

 

1.        Pályázók köre: mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás, támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás, non-profit szervezet államháztartáson belül és kívül (állami és önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik vagy társulásaik és azok intézményei, non-profit és for-profit szervezetek; egyházi szervezetek és intézmények, szakmai szervezetek, és ezek konzorciumai)

 

2.        Keretösszeg: 12,75 Mrd Ft
3.        Támogatás összege: 5-400 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 100%
5.        Támogatható pályázatok száma: 30-300

 

6.        Támogatható tevékenységek: Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos és kistérségi, helyi szinten; Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai támogatás a kistérségi és települési életmódprogramok és teljeskörű közoktatási egészségfejlesztési programok kidolgozói és megvalósítói számára, valamint a tematikus szakmai akcióterületek (pl.: táplálkozás, mozgás, lelki egészségfejlesztés, szenvedélybetegségek megelőzése, baleset-megelőzés) megvalósítói számára minden területi szinten és színtéren; Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek támogatása; A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek között célcsoport-specifikus szabadidő- és diáksport-rendezvények, szolgáltatások szervezése és az ahhoz kapcsolódó – testmozgást ösztönző – programok, civil és önkormányzati hálózatok programjainak támogatása stb.

 

Megjelenés / zárás: 2011. november / 2012. I. negyedév 
 

6. TÁMOP – 5.5.2 – Önkéntesség terjesztése

Jogosult minden civil:

2011. Szeptember első hetében mindhárom megjelenik, és október 31-e után már nem él a lehetőség. Várhatólag 2012. január 1-re meglesznek az első eredmények.
 

DAOP-5.1.3 – A régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése


1.        Pályázók köre: egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok
2.        Keretösszeg: 456 M Ft
3.        Támogatás összege: 5-40 M Ft
4.        Támogatás mértéke: 90%
5.        Támogatható pályázatok száma: 16-20

 

6.        Támogatható tevékenységek: A civil szervezeteknek a meghatározott területeken történő feladatellátásához kapcsolódóan nem lakáscélú épületek, létesítmények építése, felújítása, bővítése, átalakítása. A civil szervezetek által a célcsoportnak nyújtott szolgáltatások, programok megvalósítására irányuló ESZA típusú tevékenységek úgy, mint: Ismeret-felújítás, oktatás, szak- és betanító képzés; Támogató tevékenységek pl. szociális és mentális problémák egyéni kezelésére; Szolgáltatás nyújtás a civil szervezet által vállalt program sikeres lebonyolítása, a lakosság vagy érintett célcsoport bevonása érdekében (közösségi programszervezés, ismeretterjesztés, szemléletformálás); Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára, szélesebb körű megismertetésére irányuló marketing tevékenység, amennyiben az a célcsoport elérését szolgálja, kivéve 1% felajánlására irányuló tájékoztatás; Az egészséges életmód, a sport és a testmozgás népszerűsítésére irányuló helyi akciók.

 

7.        Megjelenés: 2011. június