Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

2013.02.08

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi témakörökben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:

·   emberi jogok és demokrácia;

·   női jogok és esélyegyenlőség;

·   szervezet- és közösségfejlesztés;

·   ifjúsági- és gyermekügyek;

·   környezetvédelem és fenntartható fejlődés;

·   jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;

·   társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi.

Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első körben az alábbi pályázati felhívások jelennek meg:

 

1. Makroprojektek

 

Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani:

·         I. témakör: az országos szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén. 

·         II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében.

A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia.

 

Az I. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 120 000 €.

A II. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 140 000 €.

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg legfeljebb 3 800 000 €. 

 

A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb 33 hónap hosszúak lehetnek.

A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra.

2. Kisprojektek

 

A pályázat általános célja a kis és közepes méretű civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez. Kisprojektek esetében a már felsorolt területek egyikére nyújthatóak be pályázatok: (1) emberi jogok és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség fejlesztés; (4) ifjúsági és gyermek ügyek; (5) környezetvédelem és a fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (7)társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

 

Az egyes projektekre elnyerhető összeg legalább 1500, legfeljebb 10 000 €.

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg 1 050 000 €.

A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek.

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra.

 

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak

 

A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei tanulmányútjainak támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. Az ösztöndíjasok feladata, hogy elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljanak a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

 

A támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege a kint tartózkodás időszakára havonta 1500 , illetve további 1000 /fő/tanulmányút.

A tanulmányutak támogatására fordítható teljes keretösszeg 150 000 €, beleértve a fogadó szervezetek költségeinek fedezésére fordítható keretet is. 

A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek.

A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. (hétfő) 18.00 óra.

 

Az alap a jelenlegi, első felhíváson kívül a várhatóan még két további körben hirdet meg pályázatokat, a fenti célok és elvek mentén, a felsorolt 7 témakörben. A második pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 első negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni (20 és 50 ezer euró felső határig). A harmadik pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag 2014 harmadik negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni (15 és 40 ezer euró felső határig).

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információk, a részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok február 12-től elérhetőek a www.norvegcivilalap.hu honlapon!

 

Bővebb információ kérhető a lebonyolító alapítványoktól:

·         Ökotárs Alapítvány, tel: (1) 411-3505, email: okotars@norvegcivilalap.hu

·         Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, tel: (1) 411-0410, email: demnet@norvegcivilalap.hu

·         Autonómia Alapítvány, tel: (1) 237 6023, email: autonomia@norvegcivilalap.hu

·         Kárpátok Alapítvány – Magyarország, tel:(36) 516-750, email: karpatok@norvegcivilalap.hu