Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Mi mennyi 2013-ban?

2013.01.08

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
 
 
Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (1) bek.
98.000
22.560
4.510
564
Garantált bérminimum* 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (2) bek.
114.000
26.250
5.250
656
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (1)bek.
75.500
17.385
3.475
-
Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (2)bek.
96.800
22.275
4.455
-
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér** 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek.
83.050
19.125
3.820
-
Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek.
106.480
24.500
4.900
-
* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg
** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
 
 
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja2012. évi CCIV. tv. 53. § (1) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv.  132. §
38.650,-Ft
 
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2012. évi CCIV. tv. 54. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
20.000,- Ft
 
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2012. évi CCIV. tv. 55. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.)  – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek. 
391.600,-Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2012. évi CCIV. tv. 55. § (3)- (4) bek. (Költségvetési tv.)  – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
         3.000,-Ft/óra
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2012. évi CCIV. tv. 56. § (1) (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
      15.000,-Ft/hó
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2012. évi CCIV. tv. 56. § (2) (Költségvetési tv.) - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.
    135.000,-Ft/hó
 
2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
 
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
28.500,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
81.510,-Ft
Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. §
29.400,-Ft
Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. §
29.400,-Ft
 
 
 

 
3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
 
 
Ellátás összege
Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26-27.§
 
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
                                      98.000,-Ft/hó
                                      3.267,-Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§
minimálbér 40%-a:
39.200,-Ft       1.307,-Ft/nap
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg
45.300,-Ft/hó – 75.500-,-Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
 
4. Munkaadók által fizetendő közterhek
 
Szociális hozzájárulási adó
2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§
Adóalap 27%-a
Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (5) bek.
964.500,-Ft/fő/év
(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek.
Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
 
5. Munkavállalók által fizetendő közterhek
 
Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(2)- (3) bek.
Nyugdíjjárulék
10%
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
3%
Munkaerő-piaci járulék
1,5%
 
összesen
8,5%
mindösszesen
18,5%
 
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                         6660,- Ft/hó (222,- Ft/nap)
 
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 
7.    Adósávok, adókedvezmények
 
Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §
Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka
Adóalap Szja. tv. 29.§.
A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a szuperbruttósítás, tehát az évi 2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszűnik adóalap-kiegészítés.!
Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmény Szja. tv. 29/A-B.§
Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 71. §; 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]
 
 
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és  14% EHO
 
- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy
- Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya
  • szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;
  • vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;
  • szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás:                      29.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás                        49.000,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás                       29.400,- Ft/év
[1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 70. §; 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (6) bek.]
 
Csekélyértékű ajándék: 3x 9.800,-Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]
 
                                                                                  600.000,-Ft
 
 

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
 
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42. §
A naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 137.200,-Ft
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.
 
Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.
 
Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó
Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).
Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 20. §, 26. § (1)-(2) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó),3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó),5ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).
Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 23. §, 26. §(1)-(2) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)
 
9. Kis összegű követelés értékhatára                                                                                 100.000,-Ft
     [2012. évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 65. §]
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
 
 
10.       Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
 
Egyszerűsített foglalkoztatási forma
A közteher mértéke (Ft/nap)
1.
mezőgazdasági idénymunka
500,- Ft 
2.
turisztikai idénymunka
500,- Ft
3.
alkalmi munka
1.000,- Ft 
4.
filmipari statiszta
3.000,- Ft
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
 
11. Szociális ellátások
 
Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), (4) bek.
63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.
Jogosult
Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (75.500,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
Maximum összege: 44.508,- Ft
Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 21.708,- Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§
Jogosult
Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó
Időskorúak járadéka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §
Jogosult
Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
a)
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a: 22.800,-Ft/hó
 
 
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
b)
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-a:
27.075,-Ft/hó
 
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
c)
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a:
37.050,-Ft/hó
 
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
Ápolási díj
2012. évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (8) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §
Jogosult
Havi összeg
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)
 
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Ft
 
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-Ft
 
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a:
23.600,-Ft
 
 
12.       Bérgarancia támogatás maximuma                                                                       1.065.500,-Ft
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2012/14. szám)
 
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                                                                426.200,- Ft