Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A TÁMOP civileket érintő területei

2011.03.11

 A TÁMOP civileket érintő területei

A TÁMOP specifikus céljai:
  1. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása
  2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése
  3. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése
  4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése
  5. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása
  6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása
Prioritási tengelyek:
TÁMOP területei civil szervezetek támogatására
TÁMOP 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése
A prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása.
Civil szervezet pályázati lehetőségét támogatja:
          1.4 intézkedés: Szociális gazdaság, innovatív es helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások
TÁMOP területei civil szervezetek támogatására
TÁMOP 2. prioritás - Az alkalmazkodóképesség javítása
Az alkalmazkodóképesség támogatása keretében a civil szervezeteknek lehetőségük van a változásokhoz való igazodást segítő, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelést szolgáló pályázatokon való részvételre.
       Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés)
       A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés)
       Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés)
TÁMOP területei civil szervezetek támogatására
TÁMOP 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
A prioritás keretében a civil szervezetek a formális oktatáshoz (közoktatás) és a nem formális, valamint informális tanulási formákhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, továbbá egyes konstrukciók keretében az általuk fenntartott (közoktatási vagy közművelődési, ill. közgyűjteményi) intézmények fejlesztésére nyerhetnek támogatást.
       A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása (3.1)
       A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása (3.2)
       A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban (3.3)
       Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás (3.4)
TÁMOP területei civil szervezetek támogatására
TÁMOP 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
A prioritás mind a 6 művelete teret ad civil szervezetek részére pályázásra, így az alábbi műveletek mindegyikében sor került civil szervezetek által megvalósított projektek támogatására:
       5.1 A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére irányuló projektek
       5.2 Gyermek és ifjúsági programok
       5.3 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális és munkaerő-piaci integrációja
       5.4 Szociális ellátórendszer fejlesztése
       5.5 Helyi közösségek és civil társadalom fejlesztése
       5.6 Társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programok
TÁMOP területei civil szervezetek támogatására
A TÁMOP 5. prioritáson belül kifejezetten a civil szervezetek megerősítésére fókuszál az 5.5 művelet az alábbi tevékenységek támogatásával:
          közösségi kezdeményezések támogatása
          szakmai hálózatok fejlesztése
          szakemberek és önkéntesek képzése, önkéntesség elterjesztése
          civil szervezetek szervezetfejlesztése
2007-2009 időszakban az 5.5 művelet fejlesztését célzó konstrukciók
2011-2013 időszak konstrukciói
TÁMOP 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése
2011-2013 időszak konstrukciói
TÁMOP 2. prioritás - Az alkalmazkodóképesség javítása
2011-2013 időszak legfontosabb konstrukciói
TÁMOP 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
2011-2013 időszak legfontosabb konstrukciói
TÁMOP 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
2011-2013 időszak egyéb konstrukciói
TÁMOP 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés